Obraz3Dnia 17 Kwietnia rozpoczął się kolejny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzonej przez naszą firmę. Kurs rozpoczęło 12 słuchaczy. Przez kolejne dni będą uczestniczyć w zajęciach oraz zgłębiać swoją wiedzę z zakresu czynności ratujących życie, by 7 Maja 2021 roku podejść do egzaminu Państwowego weryfikującego ich wiedzę i umiejętności. Wszystkim życzymy wytrwałości i powodzenia w zdobyciu upragnionego tytułu RATOWNIKA