Zabezpieczenia imprez

Działając na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504)  z dnia 20 marca 2009 r. która reguluje zasady zapewniania bezpieczeństwa podczas imprez -, proponujemy Państwu zabezpieczenia medyczne w postaci:                  

  •   ambulansu ratunkowego z obsadą ,                                                                                         
  •   stacjonarnego punktu pomocy medycznej  ( namiot medyczny ),                                        
  •   pieszych zespołów ratowniczych.

 

Podstawowym zadaniem zespołu ratowniczego ( zabezpieczającego  )  jest natychmiastowa interwencja     w miejscu nagłego zdarzenia.

Zespół ratowniczy  ma obowiązek wezwać załogę pogotowia ratunkowego z zewnątrz, którym przekaże ewentualnego poszkodowanego, jeśli jest to konieczne.

Zespół ratowniczy  zabezpieczający daną imprezę pozostaje w miejscu jej trwania do chwili zwolnienia go przez organizatora.

 

Istnieje możliwość negocjacji cen oraz dostosowanie wielkości zabezpieczenia wg. zapotrzebowania ze strony klienta – zamawiającego ( w zależności od rodzaju i wielkości imprezy ).


Zabezpieczamy także mniejsze  imprezy rozrywkowo –sportowe.  

W przypadku nawiązania stałej współpracy z naszą firmą ceny usług  będą ustalane indywidualnie.