Recertyfikacja KPP

O KURSIE :

 

Recertyfikacyjny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny Ratownictwa Medycznego. Recetyfikacja kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

 

DO KOGO SKIEROWANY :

 

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły pełny, 66 godzinny Kurs KPP i ich uprawnienia wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu.

 

PROGRAM SZKOLENIA :

 

Kurs obejmuje kilka godzin szkoleniowych, w trakcie których realizowany jest program, stworzony na podstawie programu zapisanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r.

 

EGZAMIN :

 

Egzamin składa się z dwóch części:

 

  • teoretycznej – test z 30 pytań, którego zaliczenie uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 prawidłowych odpowiedzi.
  • praktycznej – dwa losowo wybrane zadania sprawdzające postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowo, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

 

 Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu bez kursu przypominającego .

 

PLIKI DO POBRANIA :