Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych

 

Kurs doskonalący skierowany jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych i ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa medycznego.

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410).
Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Czas trwania kursu:

Kurs trwa 48 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 6 dni, w tym 15 godzin to zajęcia teoretyczne, 30 godzin to ćwiczenia praktyczne oraz 3 godziny egzaminacyjne.

 

adresem e-mail: kontakt@fastmed.com.pl

 

Dodatkowe informacje:

  • Grupy szkoleniowe liczą max 30 osób
  • Kadra szkoleniowa z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym psycholog z 3-letnim doświadczeniem.
  • Kurs kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i egzaminu praktycznego.
  • Zaliczenie kursu jest potwierdzone certyfikatem i odnotowywane jest w dokumentacji prowadzonej przez organizatora. Zgodnie z w/w ustawą po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych na dany okres edukacyjny.
  • Kurs odbywa się w formie stacjonarnej w miejscu wyznaczonym przez organizatora