Kursy KPP

Terminy szkoleń są na bieżąco podawane na stronie głównej.

Planowane dni kursu KPP :

17 , 18 , 19, 24, 25 Kwietnia,

Egzamin – 7 Maj

 

 

Wstępne zgłoszenia chętnych na szkolenie KPP ( linki do pobrania formularzy na końcu strony). Proszę kierować na adres e-mail. 

 

WYMAGANIA:

Chętni powinni –

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • posiadać stan zdrowia który pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • ukończone 18 lat

 

o Kursie :

Oferowany przez nas 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeni u Kursu KPP uczestnicy otrzymują Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Do kogo skierowany :

Głównymi odbiorcami naszej oferty są pracownicy i członkowie organizacji ratowniczych lub mundurowych, .

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Cele kursu :

Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

EGZAMIN :

Egzamin składa się z dwóch części:
Część teoretyczna – test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z puli 201 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.
Część praktyczna, (po pozytywnym zaliczeniu testu) – obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

  • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

ZAŚWIADCZENIA :

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Do pobrania :

Formularz zgłoszeniowy na kurs KPP

Regulamin kursu KPP