Obraz3Dnia 20 Lutego dwóch naszych ratowników przeprowadziło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obsługi urządzenia AED na terenie powiatu Wadowickiego . Szkolenie prowadzone  w dwóch etapach teorii i praktyki, zakończone egzaminem. Wszyscy zaliczyli kurs i otrzymali stosowne zaświadczenia.