zabezpieczenia medyczne imprezDnia 3 i 4 Czerwca nasi ratownicy dbali o bezpieczeństwo uczniów klas mundurowych podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry. Słoneczna pogoda, żar z nieba nie ułatwiały zadania uczniom. Nasza ekipa miała kilka sytuacji omdleń , jednak były to niegroźne epizody i wszyscy mogli wrócić do pokazu.