bieg-makowski, fastmed. ratownictwo W dniu 18 Maja odbyła się kolejna edycja Biegu Makowskiego. Tego roku mieliśmy zaszczyt po raz kolejny czuwać nad bezpieczeństwem uczestników Biegu. Nasz Ambulans Medyczny oraz namiot pełniący funkcję stacjonarnego punktu pomocy medycznej dbali o tych najmłodszych jak i starszych uczestników Biegu. Odnotowaliśmy kilka interwencji , jednak były to stany nie zagrażające życiu ani zdrowiu dzieci i dorosłych