zabezpieczenie medyczneDnia 4 sierpnia nasz ambulans wraz z lekarzem i dwoma ratownikami uczestniczył w obstawie medycznej w Wadowicach, gdzie odbywał się piknik Wojskowy. Różne formacje militarne z Polski czyli wojsko, policja straż pożarna, służba więzienna itp prezentowali swój sprzęt oraz zachęcali do wstąpienia w ich szeregi. Nasza załoga oprócz roli którą odgrywała również spotkała się z zainteresowaniem ludzi, chcących obejrzeć karetkę,