pobrane

Uprzejmie informujemy, że w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Rozporządzenie to m.in. dotyczy członków jednostek OSP. Zasadnicze zmiany przede wszystkim dotyczą terminu kolejnego egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika.

Zapis należy interpretować w taki sposób, że kolejny egzamin ratownik musi zdać w okresie trzech miesięcy przed upłynięciem ważności zaświadczenia.

Po upłynięciu terminu ważności zaświadczenia osoba traci uprawnienia ratownika i musi ponownie wziąć udział w całym kursie.