Obraz521 Lutego po powrocie z Radziszowa przeprowadziliśmy szkolenie w przedszkolu w Bieńkówce. Wszyscy pracownicy stawili się na szkoleniu. Zajęcia miały taki sam charakter jak w poprzednich szkołach. Wszyscy zaliczyli pozytywnie kurs i otrzymali zaświadczenia.