Obraz513 Lutego przeszkoliliśmy kolejnych pracowników szkoły tym razem z Zembrzyc. W szkoleniu brało udział 30 osób. Zajęcia przebiegały podobnie jak w poprzednich szkołach z tym , że w przypadku takiej ilości osób zajęcia były prowadzone w dwóch grupach. Wszyscy uczestniczyli zaliczyli szkolenie pozytywnie i otrzymali stosowne zaświadczenia.